Microphones

- AEA R84 ribbon (2)
- AKG C414 BULS (2)
- AKG Solid Tube
- AKG 451
- AKG D112 (2)
- Audix UEM 81 Shotgun
- Avantone CV-88 small diaphragm tube condenser (2)
- CAD NDM10 (2)
- CAD NDM11
- Coles 4038 Studio Ribbon (2)
- Electro Voice ND257
- Electro Voice ND267 (2)
- Manley Reference Cardiod tube (U47 clone)
- Neumann KM184 (2)
- Neumann U87ai (2)
- Neumann TLM 103
- Oktava ML52-02 ribbon (2)
- Sennheiser 421 (3)
- Sennheiser MD409
- Sennheiser e385 (3)
- Shure KSM27 (2)
- Shure KSM44
- Shure SM7
- Shure SM57 (6)