Microphones

– AEA R84 ribbon (2)
– AKG C414 BULS (2)
– AKG Solid Tube
– AKG 451
– AKG D112 (2)
– Audix UEM 81 Shotgun
– Avantone CV-88 small diaphragm tube condenser (2)
– CAD NDM10 (2)
– CAD NDM11
– Coles 4038 Studio Ribbon (2)
– Electro Voice ND257
– Electro Voice ND267 (2)
– Manley Reference Cardiod tube (U47 clone)
– Neumann KM184 (2)
– Neumann U87ai (2)
– Neumann TLM 103
– Oktava ML52-02 ribbon (2)
– Sennheiser 421 (3)
– Sennheiser MD409
– Sennheiser e385 (3)
– Shure KSM27 (2)
– Shure KSM44
– Shure SM7
– Shure SM57 (6)